Váš partner v energetice

Naše řešení pomáhají snižovat náklady na energie i administrativní zátěž.

O nás Českomoravská distribuce

Jsme licencovaným distributorem elektřiny a zemního plynu. Nabízíme komplexní služby v oblasti energetiky, založené na dlouholetých zkušenostech, špičkových technologiích a silném odborném i finančním zázemí.

Naše řešení pomáhají snižovat náklady na energie i administrativní zátěž.

Jednoznačnou výhodou je využití unikátního databázového systému, který umožňuje souběžně transportovat, ukládat i analyzovat velké objemy měřených dat, a to v reálném čase a zajistit ke všem datům on-line přístup.

Lokální distribuční soustavy

Lokální distribuční soustavy

Lokální distribuční soustava (LDS) je vzájemně propojený soubor zařízení a vedení, který slouží k distribuci energií. Připojuje se zpravidla přes jedno připojovací místo k nadřazené distribuční soustavě. K LDS se připojují jednotliví odběratelé s vlastním fakturačním měřením.

Jako licencovaný provozovatel LDS poskytujeme veškeré služby spojené s distribucí energií. Dokážeme zákazníkům nabídnout nižší cenu než provozovatel regionální distribuční soustavy, a přitom nijak neomezujeme právo odběratelů zvolit si libovolného dodavatele plynu či elektřiny. V současnosti provozujeme desítky LDS po celé ČR.

Energetické stavby

Energetické stavby

Výrobním firmám a dalším významným spotřebitelům energií nabízíme své zkušenosti v oblasti optimalizace a obnovy energetického hospodářství. Společně s našimi partnery dokážeme připravit komplexní řešení pro dosažení energetických úspor, od analýzy, přes implementaci, až po financování energetické stavby.

Nevlastníme ani nezastupujeme výrobce energetických zařízení. Naše řešení vždy vychází přímo z potřeb zákazníků.

Financování energetických projektů

Financování energetických projektů

Optimalizace spotřeby energie přináší zákazníkům významné úspory.

Jsme proto připraveni podílet se na financování celého řešení a získat vložené prostředky formou splátek, které budou čerpány z toho, co zákazník s novým řešením ušetří za energie.

Lokální distribuční soustavy

Lokální distribuční soustavy

Zákazníkům nabízíme systém distribuce a řízení spotřeby energií – modulární produkt SGMS (smart grid management system).

SGMS se dokáže přizpůsobit celému spektru požadavků – od jednoduchého sběru a vyhodnocování dat, přes komunikaci se systémem Operátora trhu (OTE), až po složité řízení energetických procesů. Má unikátní databázový systém, který umožňuje práci s velkými objemy dat v reálném čase.

Systém je určený pro provozovatele energetických a neenergetických sítí, provozovatele distribučních soustav, průmyslové podniky a parky, obce a rezidenční i administrativní komplexy.